René de Boer DO-MRO

Graag stel ik mij even aan u voor. Ik ben René de Boer DO-MRO, uw osteopaat.

Studie

In 2001 ben ik als fysiotherapeut afgestudeerd aan de Hoge School in Leiden. Na drie jaar ervaring te hebben opgedaan als fysiotherapeut wilde ik nog meer voor mijn patiënten kunnen betekenen. Wat is er nu echt aan de hand met deze patiënt en hoe kan ik vanuit mijn passie voor het leven en de mens nog meer voor de patiënt betekenen.

Op de zes jarige opleiding Osteopathie aan het College Sutherland in Amsterdam leerde ik de samenhang en wisselwerking in verschillende systemen (anatomie, fysiologie, pathologie, embryologie, neurologie en psychologie). Na ruim 10 jaar als fysiotherapeut te hebben gewerkt in Den Haag is na mijn afstuderen de praktijk voor osteopathie geopend in Voorschoten.

Waarom osteopathie?

Mijn drijfveer om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen komt voort uit een diepere verbinding met het leven en de verschillende (alternatieve)geneeskunde vormen en filosofieën. Inmiddels heb ik door persoonlijke ontwikkeling en groei, een brede en ruime visie opgebouwd voor het tot stand komen van genezingen. Daarbij staat de patiënt zelf in de hoofdrol en vervult de Osteopaat niet alleen de rol van deskundige op het gebied van anatomie, fysiologie, pathologie, embryologie en neurologie, maar tevens een rol als spiegel voor het openen van een bewustwordingsproces.

Het lichaam drukt op ieder moment alle levensprocessen (fysiologie, neurologie, psychologie etc.) uit in zijn verschillende functies. Het is echter de kunst van een osteopaat om de gevonden dysfuncties te leren lezen en ze te vertalen naar de functie ervan. Iedere dysfunctie heeft een functie voor het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan koorts als functioneel proces om te ziekte uit het lichaam te werken. Deze moet je zeker niet onderdrukken maar leren snappen en zo te begeleiden. Zo werkt het voor tal van verschillende klachten en symptomen in het lichaam.

In mijn behandelingen maak ik gebruik van zachte en subtiele technieken (ook energetisch werkende), maar soms ook stevige technieken(mechanisch werkend en manipulaties(het bekende kraken)) om de de weefsels te bevrijden.

Eén van mijn leermeesters zei altijd:” Met een natte krant moet je meestal voorzichtig zijn, een brandkast moet je soms kraken!”

Erkenning en registratie

Osteopathie is een internationaal erkende vorm van manuele geneeskunde, die officieel bestaat sinds 1891. De Nederlands Vereniging voor Osteopathie (NVO) en het  Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) behartigen de belangen van de Osteopaat en de patiënt en controleren of de beroepscode wordt nageleefd. Geregistreerde osteopaten van de NRO mogen na het succesvol verdedigen van de thesis, DO-MRO achter hun naam voeren.

Als geregistreerd Osteopaat ben ik ingeschreven bij de NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) onder registratienummer NRO-10067 Op 5 februari 2012 ben ik middels het verdedigen van een thesis, als gediplomeerd osteopaat afgestudeerd aan College Sutherland en mag ik de titel Osteopaat DO-MRO voeren. Titel van de thesis: De relatie tussen een enteroptose en het ontstaan van een hypertensie.

Werkervaringen:

 • 1997 Klinischchemisch Laboratorium Antoniushove Ziekenhuis Leidschendam.
 • 2001-2011 Fysiotherapie in hartje Den Haag. (www.fysiofit.com)
 • 2010 Start praktijk voor Osteopathie in Den Haag Statenkwartier.
 • 2011- Heden Verhuizing praktijk en start praktijk voor osteopathie in Voorschoten.
 • 2012-2014 Osteopaat bij Burnoutpoli Unlimited people in Voorburg. (www.burnoutpoli.com)
 • 2015- 2017 Assistent Docent TPR(Therapeut Patiënt Relaties) opleiding College Sutherland in Amsterdam.

Scholingen:

 • 1988-1993 Christelijke Rhijnvoorde MAVO Leidschendam.
 • 1993-1997 Opleiding MLO. (Medische Laboratorium Techniek, medisch analist)
 • 1997-2001 Opleiding fysiotherapie Hogeschool Leiden.
 • 2004-2010 Opleiding voor Osteopatische geneeskunde College Sutherland Amstedam.
 • 2011 Thema’s in de Pediatrische(kinder)osteopathie vanuit een membraneuze en fasciale benadering.
 • 2012 Verdediging Thesis en D.O titel.
 • 2013 Osteopathie en de Neuro-Psycho-Immunologie (NPI), ‘Orgaanpsyche’. Deel 1 en 2 (Psychoneuro-immunologie (PNI) is de wetenschap die de interactie tussen psychologische processen, het zenuwstelsel en het immuunsysteem van het menselijk lichaam bestudeert. PNI heeft raakvlakken met de neurowetenschappen, de gedragswetenschappen, de immunologie en natuurlijk de klinische geneeskunde.)
 • 2014 Osteopathie en de Neuro-Psycho-Immunologie (NPI), ‘Orgaanpsyche’. Deel 3 en 4
 • 2015 Fascia en Osteopathie Level I en II. Inzichten en technieken van Paolo Tozzi DO.
 • 2015 Behandelen van intra Osseuze dysfuncties (Back to the Bone deel I en II)
 • 2016 Embryologie Blechschmidt Collectie. University of  Goettingen
 • 2017 AT Still, From the dry bone to the living man. (John Lewis en Walter McKone)
 • 2018 Osteopathy and evolution and after that advances osteopathic manipilation met Walter McKone DO
 • 2018 Congres osteopathie bij kinderen
 • 2018 Still Technique met Jonathan Edis
 • 2019 – Heden Opleiding osteopathie en sport (Level I en II)
 • 2020 Congres Fascia at Sea; “Where science meets manual medicine”

Afspraak maken

U kunt zelf online een afspraak maken. Daarna ontvangt u het intake-formulier. Hierin wordt gevraagd naar uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, symptomen etc. Deze vragenlijst neemt u bij het eerste consult mee.